Inriktning på kunskapsöverföring
inom följande områden:

• Kvalitetsutveckling
• Produktutveckling
• Hygien
• Miljö
• Redaktionell produktion
• Utbildning

• Ostkunskap

www.milkum.se