En norsk/svensk produkt
Grevé® – Så skapades Grevéosten

Grunden till Grevéosten (officiellt numera kallad Grevé®) lades redan 1944 när Svenska Mejeriernas Riksförenings (SMR) Mejeriförsöksstation byggdes i anslutning till det då nybyggda mejeriet i Örnsköldsvik som tillhörde Örnsköldsviksortens Andelsmejeriförening. Tillsammans med Statens Mejeriförsök i Alnarp, Skåne blev då mejeriförsöksstationen centrum för ostutvecklingen i Sverige.

Efter att verksamheten vid Statens Mejeriförsök lades ned i början av 1960-talet blev därför Örnsköldsvik den viktigaste platsen för utvecklingen av svensk ost. Åtskilliga välutbildade mejeriingenjörer och mejerister tjänstgjorde på stationen fram till 1981 då verksamheten överfördes till en ny ostutvecklingsstation i Falkenberg.


SMR:s mejeriförsöksstation i Örnsköldsvik. Interiör från försöksmejeriet.

Grevé® är den yngsta av våra verkligt svenska ostar. Osten utvecklades på SMRs mejeriförsöksstation i samarbete med mejeriet i Örnsköldsvik. Mejeriingenjör Åke Berglöf blev chef för mejeriförsöksstationen på 1950-talet. Han var en verklig entreprenör, drivande och full av ideér. Tillsammans med försöksmejerist Yngve Johansson startade Åke Berglöf i oktober 1959 de första försöken på det som senare skulle bli Grevé® eller Grevéost, som man då sade. Idéer och inspiration fick man av tillverkningen av Jarlsberg i Norge där användningen av propionsyrakultur gav en Emmentalerliknande smak och textur.

Man inköpte därför en Jarlsbergsost vid en ostutställning i Oslo 1959. Under 1960 och 1961 gjordes en del mindre försök, som dock ej gav de resultat som man hade väntat. I november 1962 var Yngve Johansson som stipendiat i Norge för att studera osttillverkning. Efter de erfarenheter som gjordes där startades nya försök. I början av 1963 ansågs resultaten motsvara de önskemål som fanns för en ny ostsort.

Efter många försök, mycken möda och mycket studier startades tillverkning i fullstor skala vid mejeriet i Örnsköldsvik i maj 1963. Vid slutprovningen i Örnsköldsvik i oktober 1963 visades och bedömdes Grevéosten för första gången för utomstående tillverkare och ostbedömare. Därefter utökades produktionen och i november 1963 startades tillverkning också i Bollnäs och Hudiksvall.

Den 1 oktober 1964 gav KMÄ (Kontrollanstalten för Mejeriprodukter och Ägg) klartecken för runmärkning av Grevé. Intresset för ostsorten blev stort och den spreds sedan vidare söderut i landet. Som mest tillverkades den på 17 ysterier. Bland andra kända, men numera nedlagda, Grevé-mejerier kan nämnas Vetlanda och Arvika. Tillverkningen i Örnsköldsvik upphörde 2001.Grevé® är en rundpipig hårdost av emmentalertyp. Osten är rund, ca 35 cm i diameter, 10-14 cm hög och väger 12-14 kg. Konsistensen är smidig (som Herrgård®), smaken är fyllig, lätt sötaktig med nötkärneliknande arom, som blir mer framträdande vid längre lagring. Den lagras i minst fyra månader.

Varifrån kommer namnet Grevé? Det var Åke Berglöf som hittade på det. Vid en kaffepaus på en bilresa från Örnsköldsvik till Stockholm kom idén. Åke ville att det skulle låta franskt och ge associationer till Gruyère (en Emmentalerliknande ost). Bland förslagen fanns även Grué eller Grivé. Men det sistnämnda ville inte sportkommentatorn Bengt Grive gå med på. Så därför blev det Grevé.

Osten blev en verklig fullträff hos konsumenterna, kanske inte bara för sin smak utan också för att den med rätt pipbildning är en vacker ost. Idag är den nummer fyra på 10-i-topplistan.