Allmänt

Ostkännedom

Möller & Co. Aktiebolag, 1950-talet

Ostens ABC
Sven Wiberg, Riksost, Forum, 1965

Ost
Stig Wilton, Ernst Nathorst-Böös, P.A. Norstedt & Söners förlag, 1967

En bit ost — ett stycke kulturhistoria
Nils Lindquist, Berghs Förlag AB, 1968

Ost från hela världen
Barbara Ensrud, Wezäta Förlag, 1982

Från mjölk till ost
Gustav Ränk, Nordiska Museet, 1987

Lyckans ost
Sven Wiberg m fl, RiksOst och LT.s förlag, 1988

Förr och nu
Mejerihistoria i Västerbotten och Norrbotten, Norrmejerier, 1994

Mejeriminnen
Birger Karlsson, Förlag Utsikten, 1994

Glad i Ost
Ulla Tham, PM Bäckström Förlag, 1995

Tetra Pak gruppens internationella kundtidning nr 81
Temanummer om ost, producerat av Tetra Pak Marketing Services AB, 1999

Den lyckliga osten
Lennart Hellsing, Riber Hansson,Rabén & Sjögren Bokförlag, 2001

En bok om ost

Judy Ridgway, B. Wahlströms Bokförlag AB, 2000

OstBok
Ulla-Kerstin Blom, Ostfrämjandet, Bokförlaget Arena, 2003

Med smak av Västerbotten
Lars Westerlund, Patrick Degerman, Jonas Lundqvist,
Skellefteå Kommun, 2003

Svenska Ostar
Mia Öhrn, Henrik Francke, Ostfrämjandet, Bokförlaget Parasoll, 2007

Njuta Ost (Sybarit-Guiden)
Karin Bille, MOW Förlag, 2007

Ostriket
Mats Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan, 2007

Västerbottensost
Susanne Jonsson, Prisma, 2008

Ost - Osthistoria, Ysterierna, Osttipsen
Anne Nilsson, Grenadine, 2010


Utbildning

Om tillverkning av Westerbottens Sötmjölksost
jemte normalritningar och virkesförslag m. m. till ost-mejerier
J. Cowan-Nyberg, Westerbottens Läns Landsting, 1892

Om mjölk och mjölkhushållning,
band I och II
L. F. Rosengren m fl, Alnarpsinstitutet, Albert Bonniers Förlag, 1927

Mejerilära

Erik Carlberg, Oscar Hesselberg, Ture Bergman,
Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag, 1940

Mejerilära
LT:s korrespondensskola, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1947

Ostberedning — föreläsningar i högre mejerikursen
E. Samuelsson, Alnarpsinstitutet, 1948

Ost - föreläsningar Mejeriinstitutet, Alnarp
Karl Erik Thomé, Alnarp, 1950-1960

Mjölken — Kemi, biologi, Teknik
Svenska Mejeriernas Riksförening, 1957

SMR:s kurs i tillverkning av filmförpackad ost
Svenska Mejeriernas Riksförening, 1968

Svenska Ostsorter
KMÄ, AB Boktryck, 1968

Nitrat- och vattentillsättningens samt varmlagringens inverkan på Grevé-ostens egenskaper
Meddelande nr 92, Svenska Mejeriernas Riksförening och Melding nr. 151 fra Meieriinstituttet, Norges Landbrukshøgskole, Olle Björn Bengtson, 1970

Från mjölk till mejeriprodukter – Ost
Manus: Svenska Mejeriernas Riksförening, Brevskolan, 1982

Näringskomponenter i ost
Erik Svensson och Helena Lindmark Månsson, Svensk Mjölk, 2000