Allmänt

Danska

Ostehandelens Leksikon
Ostehandlerforeningen for Danmark, 1961

Norska
Håndbok om meieriprodukter
Norske Meierier (TINE), Oslo 1990

Ostegleder
Norske Meierier (TINE), Meierienes Prøvekjökken, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1987

Takk for melken
Ruth Marcussen Kielland, Landbruksforlaget, Oslo 1976

Jarlbergsosten – Historie og utvikling
R.K. Abrahamsen, O. Byre, K. Steinsholt, A.H. Strand, Tun Forlag, Oslo 2006

Mat av melk
Bjarne Oterholm, Landbruksforlaget, Oslo 2006

Norsk ost
Anders Oterholm, Tun Forlag, Oslo 2008

Engelska
The world encyclopedia of cheese
Juliet Harbutt, Lorenz Books, New York, USA, 1998

The cheese bible
Christian Teubner, Penguin Studio, New York, USA, 1998

500 cheeses
Roberta Muir, Apple Press, London, Storbritannien, 2010


Utbildning

Norge

Forelesninger over Ostens kjemi og bakteriologi
Kristian Støren, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1942

Melkens koagulasjon med løpe, forelesninger
O.M. Ystgaard, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1954

Fremstilling av Cheddar, Emmentaler, Gouda, Edamer, Nøkkelost, Saint-Paulin (Port du Salut), Bel Paese, Roquefort, Normanna, Gorgonzola, Camembert, Brie,
O.M. Ystgaard, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1954

Meieriteknologi, Del II, Ost - Generell del
O. Amundstad, Statens Meieriskole, Trondheim, Norge, 1962

Elementær osteteknologi
Arne Henrik Strand, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1971

Osten som miljø for mikroorganismene
Arne Henrik Strand, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1980

Generell osteteknologi
Arne Henrik Strand, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1981

Melkens løpning
Arne Henrik Strand, Meieriinstituttet, Norge Landbrukshøgskole, Ås, Norge, 1983

Danmark
Mælk, smør og ost, Haandbog i mejeriteknik — band I og II
N. Kjærgaard-Jensen, Harald Jensen, Alfred Jørgensens Forlag, Köpenhamn, 1942

Mejerikonsulenten
Aage H. Pedersen m fl, Statens Forsøgsmejeri, De Danske Mejeriers Fællesindkøb, Danmark 1951

Fremstilling av danske ostesorter
Mejeriteknisk Bogforlag, Köpenhamn, 1959

Osteteknikkens indflydelse på ostens kvalitet
128. beretning fra Statens Forsøgsmejeri, Hillerød, Danmark, 1961

Osteteknologi for mejeriteknikerstuderende
J.M. Buch Kristensen, Erhvervsskolernes forlag, Odense, 1983

Cheese Technology — A Northern European Approach
J.M. Buch Kristensen, International Dairy Books, Århus, Danmark, 1999

Övriga länder
Processing lines for the production of Soft Cheese
H.R. Lehmann, E. Dolle, H. Bücker, Westfalia Separator AG, 1991