ostharpa

Ostharpa från 1930-talet. Den användes för att bryta (skära) ostkoaglet. Liknande harpor användes på samtliga ysterier i Sverige fram till att de öppna ostkaren ersattes av slutna ostkar med maskinell brytning.

Ostharpor i mindre storlek finns numera på många gårdsmejerier.