Leverantör av löpe och syrakulturer

Kemikalia


Kemikalias produktsortiment är indelat i områdena ingredienser, kemikalier, emballage samt laboratorieprodukter. Ett speciellt produktsortiment för gårdsmejerier har tagits fram.